تکلیف کارمند هسته ای رژیم را ملت بلوچ تعیین میکنند نه حامیان رژیم

در مصاحبه ی یکی از مدعیانی که به دفاع از شیرانی کارمند هسته ای رژیم پرداخته است ، هنگامیکه خبرنگار از مدعی می پرسد که چرا دیگر سیاسیون بلوچ از این جنایتکار دفاع نمیکنند شما کیستید که به دفاع از این جانی می پردازید.

میخواهم من بلوچ که در بلوچستان زندگی میکنم ، جواب این خبرنگار را به جای مدعی بدهم.
خبرنگار عزیز در حقیقت اینان آن کسانی هستند که حامیان رژیمند نه دلت سوخت گان به ملت بلوچ ، اینان عیاشند و بی فکر ، میخورند و میخوابند و گاهگاهی یک مطلبی مینویسند و مصاحبه ای بعضی از رسانه های خبری ار ایشنا میگرند درحالیکه کسی تا دیروز اینان را نشناخته بود و به برکت مبارزین مشهور و کارشناس شده اند ، ادعای طرفداری از ملت بلوچ میکنند .
اینان از بلوچستان بدورند ، سختی ندیده اند ، برادرنشان اعدام نشده اند ، گرسنکی و تشنگی نچشیده اند.
اینان شکم پرست و کربات دوستند، نه لباس بلوچی دارند ، نه غیرت بلوچی ، و …
اینان را به ملت بلوچ ربطی نیست ، فاصله ی اینان به ملت بلوچ از آسمان تا زمین است
تکلیف کارمند هسته ای رژیم را باید ملت بلوچ تعیین کند نه این اوباشان و اراذل ، آن ملتی که روزانه خون میدهد ، آن ملتی که روزانه در جوانانش در خیابانهای بلوچستان اعدام میشوند ، جوانانش در سلولهای رژیم در بدترین شکنجه و تکلیف هستند .
پس جواب ابلهان خاموشی و سلام است .
باشد که بگویند شما تروریستید.
از مبارزین جنبش میخواهند که کارمند هسته ای رژیم را در دادگاه صحرایی شان محاکمه کنند و اگر جنایتکار است اعدامش کنند و اگر بیگناه است آزادش کنند .
شیرجان بلوچ
Advertisements
نوشته شده در كل مطالب. Leave a Comment »

نامه سرگشاده جمعی از علمای اهل سنت و سران طوایف به سران نظام

با توجه به سیاست های اخیر حکومت در قبال مردم بلوچ و اهل سنت و تنش های سیاسی ناشی از آن ما جمعی از علمای اهل سنت و سران طوایف بلوچستان لازم دیدیم نکاتی چند به عرض مقامات عالی رتبه نظام برسانیم، باشد که در جمعشان عاقلی باشد و او را اشاره ای کافی، و بدین وسیله اتمام حجت نموده باشیم. زیرا اعتقاد داریم در حالی که کشور با بحران های بین المللی دچار است، وضع موجود به نفع ملت که هیچوقت نبوده اما دیگر از این به بعد به نفع نظام هم نخواهد بود. اگر وضعیت بدین منوال ادامه یابد به زودی شاهد روزی خواهیم بود که نه از تاک نشانی می ماند و نه از تاک نشان. خلاصه ای از این وضعیت به شرح زیر می باشد

با تاسف فراوان یک جریان تندرو داخلی، فعالانه و غیر کارشناسانه مشغول توطئه های متوالی علیه اهل سنت می باشد، وضعیت به چنان حدی رسیده است که امروز جامعه اهل سنت از خود انتقاد کرده و می پرسد که آیا در اختیار کردن سیاست سعه صدر به خطا نرفته است؟ این در حالی است که جامعه علمای اهل سنت و طبقه ای که در حال حاضر مرجعیت را به عهده دارد همواره از طرف جریان های رادیکال بطن جامعه مورد انتقاد بوده است تا برای بدست آوردن حقوق اهل سنت به سیاست های خشن و بی پروا توسل جوید

عرصه بر اهل سنت ایران بالعموم و مردم بلوچ بالخصوص چنان تنگ شده است که آنها وضعیت خود را در آینده ای نه چندان دور مانند سرخپوستان آمریکا پیش بینی میکنند. به هر حال به حد کافی هوشیار و آماده هستند که هر گاه کارد به استخوان برسد به یک بازی صفر صفر تن دهند

سیاست های حکومت در قبال مردم اهل سنت به مراتب خطرناک تر، شدید تر و افراطی تر از سیاست هایی است که در قبال اقلیت هایی همچون بهایی، یهودی و مسیحی اتخاذ شده است، حال آنکه جامعه اهل سنت نه به عنوان یک اقلیت بلکه یک اکثریت دوم پس از اکثریت شیعی در ایران شناخته شده و این یک حقیقت پذیرفته شده است

سیاست های حکومت بالخصوص در سال های اخیر بسیار به دور از منطق سیاسی بوده و با هیچ مکتب سیاسی همخوانی ندارد، در نتیجه بجای آرام کردن مردم و راضی نگهداشتن آنها که همانا اساس حکومتداری هر حکومت است همواره به تحریک مردم پرداخته است. به این باور قطعی رسیده ایم که یک جریان نفوذی ضد حاکمیت با اعمال نفوذ دست به چنین اعمالی می زند تا موجبات بدنامی و تضعیف هر چه بیشتر حاکمیت را فراهم آورد. جامعه اهل سنت قبلا نیز به طور مکرر در خصوص حضور چنین جریانی به حکام بی خرد هشدار داده است اما شاید این هشدار ها هم توسط همین جریان نفوذی فیلتر شده به استحضار سران نظام نرسیده است

رادیکالیسم منطقه ای و مذهبی بسرعت در حال گسترش در بطن جامعه می باشد و به یک طرز تفکری تبدیل شده است که روز به روز بر دیگر تفکرات صلح جویانه و مصلحت گرا در حال چربیدن است. سیاست های اخیرحکومت و اعمال فشارهای بی مورد کودکانه در قبال مردم بلوچ واهل سنت عموم مردم را به این فکر واداشته که از خود بپرسند: آیا این تصمیمات توسط سیاست مداران و دولتمردان دور اندیش و آینده نگر گرفته می شوند یا توسط چند نفر کودک تازه به دوران رسیده طرح و اجرا می شوند؟

کار به جایی رسیده که دولتمردان کنونی استقلال حوزه های علمیه اهل سنت را – که تنها نقاطی هستند که اهل سنت توانسته اند در آنها آزادی عمل نسبی داشته باشند- نیز تحمل نکرده و با مصوبات خویش عملا این استقلال را هدف قرار داده اند و این همان نقطه ای است که به عنوان خط قرمز از آن یاد می کنیم. همانا عبور از این خط قرمز طعم حکمرانی را به کام حکام تلخ خواهد کرد

دامنه توهین به مقدسات اهل سنت، از مناطق شیعی نشین فرا تر رفته و به نقاط سنی نشین سرایت کرده است، و هر چند گاه منجر به زد وخورد هایی بین مردم و فتنه آفرینان میشود؛ اگر چه توهین به مقدسات اهل سنت توسط رسانه حکومتی تاریخچه ای بس دیرینه دارد

در کشوری که حکومتش افتخار احداث مساجد و نماز خانه در نقاط مختلف دنیا، دارد و در و دیوارهای شهرهایش مزین به شعارها و احادیثی است که به خواندن نماز دعوت می دهند، مراسم نماز اهل سنت در منازل شخصی و استیجاری هم غیر قابل تحمل بوده و به صورت فله ای در حال تعطیل شدن هستند

در کلاسهای عقیدتی سیاسی پادگانها و دانشگاهها سربازان و دانشجویان به سوی نماز فراخوانده می شوند، ولی از اقامه نماز جماعت سربازان و دانشجویان اهل سنت جلوگیری می شود. درکنار این سربازان بلوچ و اهل سنت از انواع تحقیرهای مذهبی و فرهنگی دیگر در امان نیستند

علمای متدین و خادمان دین اهل سنت یکی پس از دیگری به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده و آرامش فکری آنها سلب شده است. در حالی که همه اهل سنت از تبعیض مذهبی رنج می برند، علمای بلوچ در معرض تبعیض مضاعف بوده و لبه تیز تبعیضهای مذهبی بطرف آنان می باشد

دراستان سیستان و بلوچستان انگار محرومیت ها و تبعیض های سی و چند ساله هنوز مسئولان محلی بالخصوص برادران سیستانی کوتاه اندیش را ارضا نکرده و تبعیض ها با قدرت هر چه تمامتر ادامه دارد غافل از اینکه این یک توطئه تمام عیار از طرف کسانی است که می خواهند نسل آینده برادران سیستانی را نا امن نموده، در معرض انتقام جویی از طرف مردم بلوچ قرار دهندريا؛ و این یک خیانت آشکار به نسل آینده برادران سیستانی میباشد

 

انتظار این مردم از جمهوری اسلامی چه بوده است؟.

این سوال همواره در اذهان ما بی پاسخ مانده است که مگر اهل سنت از جمهوری اسلامی چه انتظار بی جایی داشته که این چنین مورد ظلم واقع شده اند. آیا خواسته ای بیش از حقوق مشروع خود در قانون اساسی داشته اند؟! آیا چیزی بیش از حقوق شهروندی خود مطالبه کرده اند؟ آیا داشتن مکانی برای عبادت و راز و نیاز در نظامی که نام اسلامی بخود داشته است، خواسته ای غیر قانونی است؟! آیا تعلیم و تعلم بر مبنای قانون اساسی خود جمهوری اسلامی خواسته نابجایی است؟! آیا برگزاری مراسم صرفا مذهبی و عبادی مخل امنیت است ومنافع حاکمیت را تهدید می کند؟! آیا فعالیت جهت خدمت رسانی به مردم محروم در قالب سازمان های غیر دولتی در راستای تامین منافع گروهک ها است؟.

در آخر یاد آوری این نکته را ضروری می دانیم که حضور اهل سنت در بلوچستان و دیگر مناطق همچون کردستان و جنوب و خراسان و غیره به عنوان یک واقیعت پذیرفتنی است و حکام باید این جام زهر را در حلقوم خود فرو دهند. نسل کشی، سفاکی و جنایتهای شاه اسماعیل صفوی نتوانست ریشه محکم پیروان اهل سنت را در این مناطق بر کند و بطور قطع هیچ سیستم دیگری هم قادر به این کار نخواهد بود

به جای آن توصیه می کنیم به مناطق شیعه نشین اصفهان و شیراز و کرمان و رشت و غیره بپردازید که سست عنصری مردمانش آنان را با یک «های» از «مجوسیت» به «اسلام» کشاند و با یک «هوی» از «تسنن» به «تشیع»، و امروز همانطور که رهبرنظام خود در سفر اخیر خود به قم به آن اذعان فرمودند گروه گروه به سمت «مسیحیت» و «شیطان پرستی» در حال ریزش اند. مبادا که روزی گلیم از زیر پای اهالی قم نیز برکشند

به یاد داشته باشید که اگر چه اهل سنت ایران در اکثریت دوم هستند ، اما دنیای کنونی روز به روز در حال کوچک شدن است؛ مرزهای جغرافیایی یکی پس از دیگری در حال از بین رفتن هستند. در دهکده جهانی آینده جایگاه اهل سنت به عنوان اکثریت اول پیش از پیش پذیرفته شده است، لذا در چنان دنیایی اقتضای عقل و آینده نگری این است که با اهل سنت به نیکی رفتار نمایید تا روزی به نفرین خودی های گیر افتاده در دامان اکثریت اهل سنت گرفتار نیایید

و السلام علی من التبع الهدی

زاهدان آنلاين

نوشته شده در كل مطالب. Leave a Comment »

برای من هم یک واسکت استشهادی درست کنید

برای من هم یک واسکت  استشهادی درست کنید ، ما همه می خواهیم بر سر این خبیث ها استشهادی کنیم .
دیگر خسته شده ایم تا کی جناره ی برادران مان را ببینیم.
میخواهیم دهها تن از نیروهای بیسجی و سپاهی را هلاک کنیم ، بهتر از اینست که خودمان توسط این مزدوران کشته شویم.
این مزدوران روزانه جوانان بلوچ را میکشند ، و سزای این جناتیکاران عملیات استشهادی است .
همه مردم بلوچ و اهل سنت ایران آماده ی عملیات استشهادی باشند و بمب بر تن بندند و این واحد راه حل برای مبارزه با رژیم است.
زابلی ها که از مزدوران رژیم هستند تمام بلوچستان ما را اشغال کرده اند و ما در سرزمین ما یک اجنبی به حساب می آیییم
 آیا این زندگی برای ما قابل زیستن است .
بیایید با شرف و عزت می بمیریم ، بیایید با غیرت و ایمان بمیریم .
یارمحمد بلوچ از بلوچستان اشغالی
نوشته شده در كل مطالب. Leave a Comment »

مبارزان بلوچ قدرت ایمانی دارند و ما شیعیان مشکل ایمانی داریم ما باید ایمانمان را اصلاح کنیم و کرده هایمان را تکرارنکنیم تا امنیت را به منطقه برگردانیم

به گزارش اهوران نیوز:امام جمعه و نماینده خامنه ای جنایتکار اخوند موسوی در چابهار در سخرانی های خود با اشاره به امنیت خودشان و به مردم هشدار میدهد تا بیشتر  دقت کنند و با نیروهای امنیتی همکاری کنند و بعد با توهین به مبارزان بلوچ و  مبارزان را عوامل استکبار و خود فروخته به دشمنان اسلام خطاب می کند و مبارزان را دشمنان اسلام می نامد و قدرت مبارزان را تآید و قدرتشان را همکاری با امریکا  واسراییل  می نامد.
بعد از اتمام سخنان اخوند موسوی دو نفر ازشنوندگان شیعه که از کارمند های شهرستانی در چابهار بودند از موسوی اجازه میگیرند که در مورد امنیت منطقه پیشنهادهای راعلام کنند که اخوند موسوی به انها اجازه میدهد.
 شخص اولی میگوید که حکومت دست ما هست قدرت دست ماهست سلاح های گوناگون را در اختیار داریم ولی چرا  چند نفر  با یک اسلحه که در اختیار دارند بایک حکومت میجنگنند قدرتشان بیشتر و غیر قابل کنترل هستند؟
و درجواب خودش به شنوندگان میگوید برادرن وخواهران گرامی این چند نفر که که ما هر روزه شاهد حملات گوناگون از انها  هستیم  ما انها را دشمنان اسلام میدانیم و میگویم که انها قدرت مند هستند ولی قدرتشان را اسراییلی و امریکایی میدانیم میخواهم به شما بگویم قدرت  انها اسلامی و قدرت ایمانی میباشد و قدرتشان غیر قابل کنترل هست و نه امریکا نه اسراییل نه هیچ قدرت دیگری با انها نیست جزءیک قدرت الهی که با انها همراهی میکند انها با قدر ت ایمانشان دارند با ما میجنگند وپیشنهاد من به شما این هست که مشکل ایمانیمان را حل کنیم چون ما مشکل ایمانی داریم تا  از امنیت کامل برخوردار باشیم.
وشخص دوم میگوید این برادر چیزی برای من نگذاشتند که من بگویم گفت که ما واقعا مشکل ایمانی داریم مسلمان واقعی انها هستند ما باید ایمانمان را اصلاح کنیم و کرده هایمان را تکرارنکنیم تا امنیت را به منطقه برگردانیم.
بعد از اتمام جلسه شان نیروهای  گور به گورشده امام زمانشان انها را دستگیر و به شکنجه گاه های  وزارت اطلاعات میبرند.چون تحمل حق گویی این شیرمردان ایران زمین را نداشتند.
نوشته شده در كل مطالب. Leave a Comment »

به شهادت رسیدن یک شهروند بلوچ توسط نیروهای اشغالگر رژیم و بازداشت یک تن دیگر

در محاصره یک روستای مرزی در بلوچستان ایران نیروهای امنیتی یک شهروند بلوچ را کشته و یکی دیگر را بازداشت کردند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، صبح روز یک شنبه پنجم دی ماه باری دیگر نیروهای امنیتی منطقه با محاصره روستای کهنوک گنیجان دپ در منطقه کوهون اقدام به تفتیش و توهین به روستائیان می کنند که در اعتراض برخی از ایشان نیروهای امنیتی به سوی آنان تیر اندازی می کنند در نتیجه این حمله یکی از روستائیان به نام شهبیک با اصابت سه گلوله جانباخت و برادر کوچکتر وی به نام مولوی خالد توسط این نیروها بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.کشتار شهروندان بلوچ به بهانه کنترل امنیت منطقه یا مبارز با کالای قاچاق در منطقه بلوچستان ایران در طی ماه های اخیر به امری عادی مبدل شده است.
نوشته شده در كل مطالب. Leave a Comment »

ساچمه های داغ در انتظار بسیجیان و سپاهیان رژیم آخوندی

اینجا کوهستانهای بلوچستان است ، ریگزارهای گرم ، مبارزین در حال ساختن بمب اتمی هستند ، آن بمب اتم نه رژیم آخوندی دارد نه امریکا یا هیچ سوپر پاوری ، مبارزین می سازند آن بمب را برای آن مزدورانی که روزانه جوانان مردم بلوچستان و سرزمین ایران را اعدام میکنند ، برای آن نوکران خامنه ای که ادعای خدایی میکنند ، برای آن غارتگران که میخوانند ، اموال مردم بلوچستان را به تارج ببرند ، آن بی ناموسان که در فکر ناموس مردم نیستند.
به هر حال ساچمه های داغ در انتظار بسیجیان و سپاهیان است ، در انتظارمزدوران خامنه ای جلاد است، در انتظار زابلی های تندور و افراطی ، در انتظار آخوندهای پست فطرت و قاتل و هیچ ابرقدرتی جرات ندارد مانع این عملیاتهای استشهادی شود.

نوشته شده در كل مطالب. Leave a Comment »

رژیم آخوندی به هزاره های افغانی در تهران آموزش نظامی و جاسوسی میدهد

به گزارش سرویس اطلاعاتی آژانس خبری تفتان : رژیم آخوندی در تهران در یکی از ارگانهای نظامی خود بسیاری از هزاره های افغانستان که از شیعیه های تندرو می باشند ، جذب کرده و به آنها آموزش نظامی میدهد.

سوال اینجاست که رژیم از اینها در کجا استفاده میکند ، آیا اینها را برای حزب الله لبنان تربیت میکند ، یا برای سرکوب کردن مردم بیگناه که از یوغ و ظلم به تنگ آمده اند و گاهگاهی برای رساندن ندای مظلوم خود به خیابانها می آیند .
رژیم و مزدوران آن هر روز ندای مرگ برامریکا و انگلیس را میدهند ، حالا چه شده که دست به شگردهای انگلیس زده و بعضی از این هزاره های افغانی را آموزش اطلاعاتی داده و آنها را روانه ی کشورهای همجوار همانند پاکستان و کشورهای عربی میکند ، که خیلی از اینها را در سوریه ، لبنان ، عربستان سعودی و امارات متحده عربی به کثرت می بینیم .
بدینوسیله ما این عمل تروریستی رژیم را زنگ خطری برای تمام مسلمین و کشورهای همجوار میدانیم ، بر آن شدیم تا این خبری سری را علنا ابلاغ کنیم و از تمام رسانه های خبری گزارش میشود که این خبر را به نحو احسن پخش کنند تا کشورهای همسایه و ملت ایران از این نیرنگ آگاهی داشته باشند.
یاد آور میشویم خبرنگار آژانس خبری تفتان با یکی از تحلیگران در مورد این خبر مصاحبه ای انجام داده است که متعاقبا پخش خواهد شد.
نوشته شده در كل مطالب. Leave a Comment »
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: