پيام رهبر جنبش مقاومت حاج محمد ظاهر بلوچ به مناسبت عمليات استشهادي چابهار

 

بسم رب الشهداء و المجاهدين

با درود و سلاح بر روان شهداي عظيم راه عزت و آزادي و سرفرازي ملت بلوچ و جامعه اهلسنت ايران و با سلامهاي ويژه بر روح پر فتوح رهبر شهيد انقلاب سرورم و سردارم حاجي عبدالمالك بلوچ (رحمه الله) كه به ما و ملت ما درس عزت و عظمت و شهامت و شهادت و شجاعت و غيرت داد و انقلابي را بنيان نهاد كه تا ابد بر تارك تاريخ بلوچستان و ايران خواهد ماند.
درود مي فرستم بر دو فرزند دلير و شجاع : شهيد عزيز ؛ سيف الرحمان چابهاري و شهيد عزيز حسان خاشي كه به نداي حق لبيك گفته و براي آزاد سازي مردمانشان از يوغ ستمگران و متجاوزان حسين گونه به پيشواز مرگ رفتند تا از مرگ ملتي رو به زوال جلوگيري نمايند و با فدا كردن جان خود عزت و عظمت ، جرات و شهامت ، ايمان و غيرت و دليري و شجاعت مردمان سرزمين مظلوم بلوچستان را به نمايش گذاشتند و مانند حسين به همگان درس دلاورمردي و ايستادگي و مقاومت در برابر دژخيمان و سفاكان زمان دادند.
آن دو شهيد با استقبال جراتمندانه از مرگ ضمن درس مردانگي و شجاعت و سلحشوري و غيرت راه عزت و آزادي را برا مردمان مظلوم و ستمديده خود هموار نمودند تا نسلهاي بعدي خود را از تروريسم و فاشيسم و آپارتايد حاكم رهائي بخشند و عدالت و برابري ، مساوات و عزت را براي مردمان خود به ارمغان آورند.
آن دو شهيد بزرگوار كه يكي 18 سال و ديگري 22 سال عمر داشت با اهداي جان خود به پروردگار و در راه اعتلا و سربلندي ملت خود با فريادي دل انگيز به حاكمان فاشيست و تروريست گفتند كه مي توان كساني را كه سرزمين مردمان را اشغال كرده اند و پرواي جان و مال و عزت مردم را ندارند را همانند خودشان پاسخ داد و شرشان را از سر مردم مظلوم و ستمديده كوتاه نمود و اين دو شهيد با شهادت خود اشك بر گونه كساني آفريدند كه هميشه اشك بر گونه مظلومان آفريده بودند و يا خوشحال و مست از اعدام و ترور و كشتار و غارت و چپاول و استثمار و استعمار و اهانت و تحقير مظلومان ستمديده ديار بلوچستان بودند و اين شهيدان با اهداي خون خود مرهمي بر دلهاي مليونها انسان نهادند كه فرزندانشان در كشتارگاههاي رژيم جهل و جور تكه پاره و اعدام شدند ، مرهمي بر دلهاي مظلوماني نهادند كه در همين چابهار خانه هايشان بر سرشان تخريب و ويران شد، مرهي بر دلهائي نهادند كه مساجدشان توسط متجاوزان اشغالگر با خاك يكسان شد ، مرهم بر دلهائي نهادند كه در قطب تجاري آسيا در كپرها زندگي مي كنند و ثروتشان توسط متجاوزان و بيگانگان به يغما مي رود.

دو شهيد با فدا كردن خود به ستمگران و متجاوزان جنايتكاري كه به هيچ اصل بشري و انساني متعهد نيستند اعلام كردند كه با اعدام و كشتار و جنايت و قتل و شكنجه نمي توان جلوي حركت مردمي جندالله را گرفت زيرا اين حركت و جنبش ريشه در دل مردم دوانده است و به اين سادگي و آساني نمي توان اين حركت ريشه دار كه دلهاي تمامي مردم اهلسنت و بلوچ را درنورديده است و به داخل خانه يكايك ملت راه يافته است تا جائيكه زنان و كودكان دعايشان فقط براي مبارزان است ؛ را از بين برد و از صفحه محو نمود.
من اين عمليات افتخار آفرين را به مردم مظلوم بلوچ و جامعه ستمديده اهلسنت و محضر خانواده شهداي راه عزت و آزادي تبريك گفته و اعلام مي كنم كه صدها فرزند ديگر اين ديار آماده جان فدائي در راه حق و حقيقت هستند و اين نبرد تا رسيدن مردم به عزت و آزاد ادامه خواهد يافت.
من در اين پيام مي خواهم اندكي با كساني كه اين عمليات شهادت طلبانه مظلومان و ستمديدگان را محكوم كردند سخن گويم و به آنها بگويم كه چابهار شهر اهلسنت و مردم بلوچ بوده است و در اين شهر به جز تعداد اندكي غير بومي هيچ غير بومي نبوده است چنانچه سايت پورتال استان جمعيت اين شهر را 220000 نوشته است كه مطلقا آن را مردم بلوچ و اهلسنت تشكيل مي دهند اما طي چند سال اخير موج هجوم نيروهاي نظامي و سپاهي با عنوان تاجر و بازرگان به اين شهر آغاز شده است و هر روز بر اين روند افزوده مي شود تا جائيكه امروز بندر چابهار تبديل به يك شهري تجاري براي سپاه پاسداران شده است و اينجا اصلا غير از نيروهاي نظامي و سپاهي شيعي ديگر وجود ندارد مگر تعداد اندكي كه انگشت شمارند و سپاهيان اين شهر را مركزي برا تجارت و بهره برداري خود قرار داده و تمامي ثروتهاي آن را با سرعت به تاراج مي برند و اهميت اين شهر بر كسي پوشيده نيست و به همين جهت است كه سپاه مانند اختاپوسي بر جان اين شهر و مردمان اين شهر افتاده است و در حال استثمار اين شهر اقتصادي بلوچستان مي باشد.
آري چابهار مركز اقتصادي بلوچستان است كه مي تواند قطب اقتصادي آسيا باشد ، اين بندربه دلیل موقعیت راهبردی، که نزدیک‌ترین راه دسترسی كشورهاي محصور در خشكي مانند افغانستان و تركمنستان و ازبكستان و تاجيكستان و قرقيزستان و.. به آبهاي آزاد مي باشد كه اين وضعيت اهميت و ارزش اين شهر را چند برابر كرده است و از سوئي بندر چابهار از مهمترین چهارراه‌های کریدور شمال-جنوب بازرگانی جهانی است و به گفته مقامات نظامي و سياسي حاكم بر چابهار اين شهر مي تواند قطب اقتصادي جهان شود اما از اين همه مزيت اين شهر هيچ چيز نصيب صاحبان اين سرزمين نشده است و مالكان اين شهر رو به زوال و در حال تبديل شدن به اقليت هستند زيرا كه چابهاري كه 99 و نيم درصد جمعيت اين شهر بلوچ سني بودند كه امروز طبق آمار هاي غير رسمي غير بوميان نظامي و سپاهي تبديل به 30 درصد جمعيت اين شهر شده اند و در صورت تداوم اين روند بايد شاهد زوال كلي مردمان اين شهر باشيم.
اين جمعيت عظيمي كه در مراسم عزاداري تاسوعا شركت كرده است از كجا آمده است و چگونه اين جمعيت هر ساله رو به رشد است ، اين فقط و فقط سياست تغيير بافت جمعيتي منطقه و تسلط بر منابع اقتصادي منطقه توسط سپاه پاسداران مي باشد و هدف حمله همه متجاوزان و بيگانگاني هستند كه جزئي از سياست تغيير بافت جمعيتي هستند و جنبش بارها هشدار داده است كه بلوچستان را ترك كنند خصوصا اعدام رهبر شهيد پايان هر گونه مصالحت و گفتگو با متجاوزان و اشغالگران و پايان سكونت غير بوميان در بلوچستان بود و همان زمان جنبش اين هشدار را داد و به صورت اطلاعيه در بين مردم شهرهاي مختلف بلوچستان پخش نمود.
كساني كه در خارج از بلوچستان و يا خارج از ايران نشسته اند بايد نگاهي به وضعيت فلاكت بار مردم مظلوم و ستمديده بلوچستان بياندازند و تجاهلانه محكوم نكنند ، چگونه است كه محكوم كنندگان تخريب خانه هاي مردم فقير و مستمند چابهار توسط رژيم را محكوم نكردند و چگونه است كه شهرك سازي رژيم براي سپاهيان و پاسداران حتي در روستاهاي اطراف مانند دشتياري و نگور مورد بحث قرار نمي گيرد و اهداي زمين هاي كشاورزي و زارعت دشتياري و زر آباد به مافياي سپاه و غصب زمينهاي مردم محكوم نمي شود و اگر فرزندي از اين ديار پس از تحقير و ظلم و ستم و اخراج از خانه و كاشانه بر خود بمب مي بندد تا مظلوميت خود را به گوش جهانيان برساند محكوم مي شود ، واقعا جاي تاسف است كه برخي چنان ساده قضاوت مي كنند.
بلوچستان در غم است و اندوه كه هزاران فرزند خود را توسط متجاوزان و اشغالگران از دست داده است و بلوچستان با وضعيتي وحشتناك و شرايطي دهشت انگير مواجه است و مردم اين ديار از سرزمين خود در حال بي خانمان شدن هستند و مانند فلسطينيان چاره اي جز نابود كردن همه متجاوزان و اشغالگران ندارند و براي ما چاره اي جز توسل به چنين عملياتهائي نمانده است اگر چه خودمان هم نمي توانيم شهادت عزيزان را تحمل كنيم اما چاره اي جز اين نداريم و اگر اندك موقعيتي براي راهكاري جز اين موجود مي بود دست به اين اقدامات نمي زديم زيرا كه خواهان راحت و آرامش و آزادي براي همگان هستيم اما هنگاميكه مانند گوسفند و وسط خيابانها توسط غير بوميان مسلح كشته مي شويم راهي جز توسل به مبارزه مسلحانه و عمليات استشهادي نداريم.

من مسئول مستقيم همه اين خونريزيها را وزارت اطلاعات و گروه افراطي حاكم بر بلوچستان مي دانم ، گروهي كه حتي حاضر نيست شهر چابهار با اكثريت بلوچ سني توسط خود بلوچها اداره شود و بايد يك غير بلوچ با نام سيد علي باطني ويا شخصي ديگر فرماندار اين شهر باشد تا دل اين گروه افراطي شاد شود.
وزارت اطلاعات مسئول مستقيم كشتار در بلوچستان است و الان سپاه پاسداران قسمت برخورد نظامي را بر عهده گرفته است و من شخصا به وزارت اطلاعات هشدار دادم و در تماس با مسئولان وزارت اطلاعات در تهران گفتم اگر دست به اعدام رهبر مقاومت بزنند وضعيت بلوچستان از دست همه خارج خواهد شد و صدها جوان با من عهد و پيمان مرگ بسته اند كه اگر رهبر مقاومت اعدام شد يك غير بومي در بلوچستان نخواهند گذاشت اما وزارت اطلاعات به اين هشدار توجه ننمود و امروز مسئوليت همه اين عملياتها بر وزارت اطلاعات است كه در اقدامي جنايتكارانه رهبر جنبش را به شهادت رساند و راه گفتگو را مسدود نمود و تنها راه پيش روي غير بوميان خروج از بلوچستان و تحويل دادن بلوچستان به ملت بلوچ مي باشد.

در اين اطلاعيه من از همه جوانان بلوچ مي خواهم كه مسلح شده و آماده نبردي خونين باشند زيرا روز نبرد و مقابله رو در رو با متجاوزان نزديك است و بايد همه جوانان مسلح شده و خود را براي جنگي تمام عيار آماده كنند و همچنين از علما و بزرگان طوايف مي خواهم كه گول وزارت اطلاعات و سپاه را نخورند و طوري نشود كه بين اين دو گروه اختلاف ايجاد شود و سپاه به اهداف خود نائل گردد و بايد بزرگان طوايف جوانان طايفه را مسلح كنند و آنها را براي نبرد و جنگي بزرگ آماده كنند زيرا هر آن ممكن است اين جنگ آغاز گردد و از سوئي باند تبهكار و جنايت پيشه حاكم بر بلوچستان تمام غير بوميان را مسلح نموده است و امكان دارد جنايتكاران با پشتيباني سپاه پاسداران جنگ را آغاز كنند اما ما به هر صورت به دليل دارا بودن مناطق كوهستاني و مرز با دو بلوچستان دست غالب را داريم و به اميد الله پيروز خواهيم شد.

يا زندگي با عزت

يا مرگ با شرف

حاج محمد ظاهر بلوچ

( رهبرجنبش مقاومت مردمي ايران) جندالله

Advertisements
نوشته شده در كل مطالب. Leave a Comment »

اطلاعيه جديد جنبش پيرامون تيراندازي متجاوزان بعد از عمليات به سوي مردم بلوچ

به نام خدا
بدينوسيله جنبش مقاومت مردمي ايران اعلام مي دارد كه ماموران متجاوز و جنايتكار ولايت جهل و جور پس از عمليات استشهادي چابهار به سوي مردم بلوچ كه در حاشيه مراسم اشغالگران حضور داشتند آتش گشودند كه تعدادي از مردم عادي بلوچ در اين تيراندازي به شهادت رسيدند.
جنبش مقاومت اين عمل جنايتكارانه و وحشيانه سربازان رژيم را به شدت محكوم نموده و اعلام مي دارد كه به اين جنايت و ديگر جنايات رژيم با شدت پاسخ خواهد داد.
پاسداران حاضر در صحنه عمليات كه از پيروزي مبارزان خشمگين شده بودند خشم خود را مانند درندگان بر سر مردم عادي بلوچ خالي كردند و اين جنايتكاران فكر مي كنند كه مردم بلوچ اين جنايت را فراموش مي كنند در صورتيكه چنين نيست و هر اقدام جنايتكارانه متجاوزان براي هميشه در حافظه مردم ثبت خواهد شد و به هر جنايتي پاسخ داده خواهد شد.
جنبش مقاومت از رژيم مي خواهد كه از جنايت دست بردارد و سرزمين بلوچستان را به صاحبانش بازگرداند تا امنيت و آسايش براي همگان فراهم شود و در صورتيكه جوانان و مردم و علماي بلوچستان امنيت نداشته باشند و هدف حمله زابليها و جنايتكار فاشيست قرار گيرد قطعا حملات استشهادي همه ادامه خواهد داشت.
لذا راه عقلاني در پيش روي رژيم ايجاد زمينه امنيت و رشد و پيشرفت براي مردم بلوچ و آن هم بدست خود مردم بلوچ مي باشد و آنگاه خون ريزي و كشتار پايان خواهد يافت در غير اين صورت و در صورت تداوم اعدامها متجاوزان مقيم در منطقه بايد كوچ كنند و بلوچستان هرگز براي آنها امن نخواهد شد.
جنبش در اين اطلاعيه از كشورهائي كه در چابهار سرمايه گذاري كرده اند مي خواهد كه به قراردادهاي خود با رژيم پايان دهند و اگر به قراردادهاي تجاري با رژيمي كه ثروتهاي بلوچستان را به تاراج برده است و مي برد ادامه دهند هدف قرار خواهند گرفت و از بين برده خواهند شد زيرا مالكان اصلي ثروتهاي چابهار ملت بلوچ هستند كه به طور كلي استثمار شده اند و رژيم تهران غاصبي بيش نيست و قرارداهايش براي ملت بلوچ ارزشي ندارد.
جنبش مقاومت مردمي ايران (جندالله)

نوشته شده در كل مطالب. Leave a Comment »

امیر جانم کجایی؟


امیرجانم ، امیرجانم ،امیرجانم
کجایی که ببینی که برادرانت چگونه خواب را بر چشمان رافضیان حرام کرده اند
کجایی که ببینی چگونه این رافضیان را به خاک وخون کشیده اند
کجایی که ببینی عبدالمالک ها چگونه جان شان را در راه عقیده و آرمان به پروردگارشان تقدیم کرده اند
همان راهی که حضرت حسین (رض) و یاران با وفایش جانشان را فدا کردند
و به ما و نسلهای آینده درس عزت و سر بلندی را آموخته اند
که ما امت محمد هیچ وقت ذلت را نپذیریم و در برابر طاغوتیان زمان هیچ وقت خاموش ننشینیم
و امیر جانم ما بهت قول می دهیم که تا خون در رگ های ما جاری است راهت را با
تمام وجود ادامه خواهیم داد و با حاج محمدظاهر تجدید بیعت می کنیم
که در این راه هیچ کوتاهی نکنیم و با عزمی استوارتر از گذشته وظیفه شرعی مان را انجام دهیم
الله اکبر وللحمد
زنده باد جندالله
یاشریعت یاشهادت

دوستدار شهداي جندالله

نوشته شده در كل مطالب. Leave a Comment »

انفجار در بلوچستان

دكتر غلام رضا حسين بر تحليل گر و كارشناس بلوچستان و ايران

انفجار در بلوچستان
sarawani@aol.com

وسایل ارتباط جمعی در زمان بین دو انفجار در باره جنایات جمهوری اسلامی در بلوچستان کاملا سکوت میکنند و به محض انجام یک انفجار، گوش فلک را در محکوم کردن جندالله کر مینمایند.
امروز دو انفجار مهیب در چابهار بوقوع پیوست که بنا بر ادعای مقامات رسمی، ۳۹ کشته و تعدادی زخمی بجا گذاشت. جندالله ا علام کرد که این انفجار در انتقام به ا عدام عبدالمالک ریگی در ماه ژوین و ۱۶۰ نفر جوان بلوچ دیگر سازماندهی شده است. طبق آمارهای سازمانهای حقوق بشری، یک سوم ا عدامی ها در ایران بلوچ بوده اند. تعداد زیادی از ا عدامیان در زندان وکیل اباد مشهد نیز بلوچ هستند که بطور ناشناخته، بسر دار برده شده اند.

رسانه های ایرانی در تمام این مدت سکوت کردند. گویی آن جوانان بلوچ بیگناه نبودند. گویی انها نمیخواستند که بدانشگاه بروند، گویی انها دلشان نمیخواست زن و فرزند داشته باشند، اتومبیل خوب سوار شوند، کار خوب بگیرند و یک زندگی شرافتمندانه را در پیش بگیرند. وقتی ۷۴% بلوچ ها زیر خط فقر زندگی کنند، چه انتظاری از یک جوان بلوچ میتوان داشت؟
اگر رسانه های ایران و جهان در این زمان از مظلومیت بلوچ ها گزارش تهیه میکردند، شاید جمهوری اسلامی این همه ظلم بر بلوچ ها و در بلوچستان انجام نمیداد و ناگزیر انفجار های چاه بهار اتفاق نمی افتاد. مساله بلوچستان فقط هنگام انفجار ها بر زبانها جاری میشود. در این میان عده ای برای مطرح کردن خود، مطالب دروغ و بی انصافانه ای سر هم میکنند و بخورد رسانه های بی خبر میدهند. ماموران جمهوری اسلامی هم ضمن تسریع کشتار ها در بلوچستان، تمام دنیا را برای بی لیاقتی های خود سر زنش میکنند. بعضی از مخالفان نظام هم بجای دفاع از مظلومان از رژیم دفاع میکنند و توجه نمیکنند که دفاع از رژیم، نهادینه کردن سرکوب است.
بعضی دیگر مدعی هستند که جندالله اسباب خشونت بوده است، در حالیکه، جندالله پنج شش سال پیش آغاز بکار کرد و کشتار در بلوچستان از آغاز انقلاب، شروع گردید. هزا ران نفر در این مدت کشته شدند. بزرگان بلوچ بصورت های مختلف مسایل خود را با مقامات در میان گذاشتند ولی هیچ گونه اثری نکرد. چند نفر به پیروی از تهران نشین ها دست به فعالیت های مدنی زدند ولی زندانی و ا عدام شدند. یعقوب مهرنهاد از انجمله بود. هنگامی که همه راه‌ها بر مردم بلوچ بسته شد، انها دست به سلاح بردند. اکنون هم اگر آزادی سیاسی در بلوچستان تضمین شود، قطعا اسلحه کنار گذاشته میشود زیرا زندگی دوست داشتنی است و گفته میشود که یک سرباز بیش از همه از جنگ بیزار است؛ چرا که این سرباز است که جان خود را از دست مدهد. نه جان دادن آسان است و نه جان گرفتن به شرطی که انسان آخوند نباشد.
مردم ایران، بجز مردم بلوچستان، نمیدانند که صد ها بلوچ در خیابانها و جاده ها و کوه های کشته میشوند و هیچ کس جز خانواده های انها، از کشته شدنشان آگاه نمیگردند. انهایی که ببلوچستان رفته اند شاهد بوده اند که بلوچ ها در خیابانها و کوچه و بازار، بطور روز مره، مورد تحقیر و تنبیه قرار میگیرند، از رفت و امد ازادانه انها جلو گیری میشود؛ از تحصیل محروم میگردند، کار پیدا نمیکنند و در نتیجه، بلوچ ها از جان بیزار شده و بخود بمب میبندند، و همراه خود، عده دیگری را بقتل میرسان‌ند.
مردم ایران نمیدانند و شاید هم احساس نکنند که درد تحقیر و فقر و محرومیت تا چه اندازه جانکاه است! در بسیاری از موارد، مردم چنان از زندگی بیزار شده اند که هیچ ارزشی در زندگی کردن نمی بین‌ند. انها که مردم را تا این حد از زندگی بیزار کرده اند، بدانند، وقتی زندگی برای کسی بی ارزش شد، برای او اهمیتی ندارد که دیگران در باره او چه میگویند، و یا چه فکر میکنند. امروز بسیاری از بلوچ ها در چنین شرایطی زندگی اسفناک و غم انگیز ی را تجربه میکنند. دیگر برایشان هیچ چیز مهم نیست. آنچه برایشان مهم بود جان خود شان بود. اینک که آن بطور روزانه، دردمندانه ضایع میگردد، دیگر نگران چه باشند؟
انفجار چابهار آخرین نخواهد بود. کشتار بلوچ ها هم پایان نخواهد یافت. بگذارید باهم کاری بکنیم که جمهوری اسلامی دست از کشتار بردارد و جندالله هم اسلحه را کنار بگذارد. در سی سال گذشته چنین آرزو کردیم؛ اما چنین نشد. شاید با آرزو کردن به آرزوهای خود نرسیم. پس باید همت را مایه کار خود قرار دهیم

نوشته شده در كل مطالب. Leave a Comment »

ابعاد گسترده ي پيروزي جندالله و شكست رژيم در عمليات چابهار

عمليات موفقيت آميز چابهار باري ديگر ثابت كرد كه رژيم جهل و جور ايران بسيار شكننده و آسيب پذير و در عين حال جندالله بسيار قوي و نيرومند است .
رژيم از چندي پيش شديد ترين تدابير امنيتي را در زاهدان به اجرا گزاشته بود تا مراسم هاي عزاداري بدون هيچ مشكلي برگزار شود و به خيال خام خود ، امنيتي صد در صدي را به وجود آورده بود ; اما غافل از اينكه شيرهاي بلوچستان اين بار طعمه اي ديگري را براي تكه پاره كردن در نظر گرفته اند . مسؤلان امنيتي كه اصلا انتظار عمليات در چابهار را نداشتند پس از اجراي موفقيت آميز آن ، چنان مات و مبهوت و شوكه شده بودند كه در مصاحبه هاي خود اصلا نمي دانستند چه مي گويند و حرفهاي خود را تأييد و تكذيب مي كردند و براي كم رنگ جلوه دادن اين عمليات و حفظ آبروي خود اينگونه اذعان مي كردند كه نيروهاي ما عوامل اين عمليات را شناسي كردند و تقريبا مانع آنها شدند . اما اگر نيروهاي امنيتي مانع شدند پس اين همه كشته و زخمي از كجا آمد ؟؟؟
گزارش هاي رسيده از زاهدان هم حاكي از به وجود آمدن ترس شديد در ميان ساكنان شيعه اين شهر پس از عمليات چابهار است . زاهدان كه همه ساله در روز عاشورا شاهد دهها دسته عزاداري بود كه در خيابانها مشغول رقص و آواز بودند امروز ساكت است و اجراي مراسم عزاداري در آن از ترس عمليات استشهادي ممنوع است و نيروهاي رژيم از زمين و هوا در حال گشت زني در اين شهر هستند .
عمليات چابهار مشت محكمي بود بر دهان كساني كه ادعا مي كردند جندالله پس از شهادت امير عبدالمالك ضعيف شده و ديگر توان انجام عمليات را ندارد و در واقع ثابت كرد كه جندالله قدرتمندتر از گذشته و با تاكتيكهايي مرگبار تر وارد ميدان شده است .
ما هم اين پيروزي بزرگ را به جامعه اهل سنت ايران خصوصا ملت مظلوم و رنجديده بلوچستان و همچنين به محضر امير حاجي ظاهر بلوچ رهبر جنبش ونادر ناهوگی فرمانده نظامی جنبش وديگرفرماندهان جنبش و مولوي عبدالرئوف سخنگوي جنبش و تمامي همرزمان مبارزین جنبش جندالله تبريك عرض مي نماييم و از خداوند منان موفقيت و پيروزي بيشتر را برايشان مسألت داريم.

پیام تبریک عمليات موفقيت آميز چابهار از طرف
نظرمحمد بلوچ مدیر خبر گزاری اهوران نیوز
عثمان بلوچ گزارشگر خبرگزاری اهوران نیوز
نوشته شده در كل مطالب. Leave a Comment »

تولدي ديگر ( سايت زاهدان آنلاين)

شايد اولين سوالي که در ذهن خوانندگان محترم بيايد اين است که در شرايط فعلي چه ضرورتي براي ايجاد وانتشار اين سايت وجود داشت واصولا وجود يک سايت وافزوده شدن آن به هزاران سايت و وبلاگ، که رفته رفته آمارشان از آمار خوانندگان هم بالاتر مي رود چه ضرورتي دارد؟ و چه تاثيري مي تواند داشته باشد؟ شايد اين سوال وسوالاتي نظير اينکه اين سايت چه هدفي را دنبال مي کند و به چه جرياني وابسته است؟ به ذهن خيلي از خوانندگان محترم بيايد.

سايت زاهدان آنلاين؛ متعلق به مردمي است که تريبوني براي گفتن دردها و آلامشان ندارند، مردمي که حتي در دوران انفجاراطلاعات از هزاران سايت ورسانه صوتي وتصويري سهمشان يک صفحه هم نيست، مردمي که از بي رسانه اي حتي قاتلان وتاراج گران هويت وسرزمين شان به خود اجازه داده اند سخنگو و رسانه ي آنان باشند و قيافه مدعي را به خود بگيرند.

زاهدان آنلاين! تريبون مظلوماني است که در جلوي ديدگان بي احساس جهانيان و وجدانهاي خفته مدعيان حقوق بشر هويت،فرهنگ،زبان ودين شان مورد هجوم بيدادگران است، جوانان شان بي وکيل وبي دادگاه بر سر خيابان و در خلوت سرد زندانها در بي خبري وبي کسي به دار آويخته مي شوند، جان کودکانشان حتي از دست معلمان شان هم در امان نيست، بيمارانشان گورستان را به رفتن به بيمارستان ترجيح مي دهند.

اين سايت؛ متعلق به سرزميني است که در آن ارزان ترين کالا جان انسانهايي است که پدران شان قرنها با جان و جهان خويش حفظش کرده اند، سرزميني که انگاراشک يتيمان ومصيبت مادران وبيوه زنانش سوداي تمامي ندارد.

مظلوماني که اگر شانس بياورند و در بدو تولد در بيمارستان توسط دايه هاي مهربان خفه نشوند و در جواني نيز در جادها ويا در خيابانهاي شهر توسط کساني که به عنوان حافظ جان ومال مردم از بيت المال حقوق دريافت مي کنند به رگبار بسته نشوند، تازه بايد خود را براي مصيبتهاي بزرگتر آماده کنند وآنقدر پوست کلفت باشند که توهين ها، زندانها، شکنجه ها وتبعيض ها را در خانه پدري شان تحمل نمايند، به لباس و زبانشان در خانه خودشان مسخره شود، از کار کردن در تمام ادارات استانشان محروم باشند، مغازه ها ومحل کسب شان هرچند وقت يکبار طعمه حريق شود، اموال شان مصادره گردد، براي زنده ماندن وامرار معاش به هر پاسگاه واداره اي که مي رسند رشوه پرداخت نمايند وبا اين حال فرياد وا مصيبتاي کساني که در اين سالها خوب ياد گرفته اند که براي حفظ موقعيت خود در موقع لزوم چگونه به صحراي کربلا بزنند واز تعصبات مذهبي سکان داران تهراني وسجاده نشينان قم بهره برداري نمايند، بلند مي شود که: چرا به آنها حق زيستن داده شده وشناسنامه شان ابطال نگرديده !! چرا مساجد و مدارس مذهبي شان تخريب نمي شود و علماي شان از رفتن به خارج واداي مناسک حج محروم نمي شوند!!

اينک اما کار را به جايي رسانده اند که خود به جاي قربانيانشان سخن بگويند وبا راه اندازي سايتهاي رنگارنگ واستفاده ابزاري از نام زاهدان خود را حامي ومدافع اين مردم معرفي مي نمايند، با آنکه ‌اين جماعت در‌ايجاد و گسترش بسياري از مسائل و چالش‌هاي استان، از جمله در بوجود‌آمدن وضعيت بحراني کنوني، نقش مسبب و موثر دارند، اما همواره از موضع مدعي و طلبکار، ‌ديگران را آماج عمليات تخريبي قرار مي‌دهند، بي‌کمترين پرواي ديني و اخلاقي تهمت مي‌زنند، ناسزا مي‌گويند، خط و نشان مي‌کشند، پرونده‌ تشکيل مي‌دهند و سرانجام راي صادر مي‌کنند و گاه اگر مزاحمتي احساس نکنند، چه‌بسا اقدام به اجراي دستورات محفلي شان مي نمايند.

انحصارطلباني که حتي وجود يک وبلاگ را براي ديگران تحمل نمي کنند، خودشان با پشتگرمي کانون‌هاي قدرت در کنار پستهاي اجرايي ونظامي وحتي قضايي خود اقدام به ايجاد سايت وانتشار مجله نموده و قلمشان را رها مي سازند و هر چه دلشان بخواهد ميگويند، به هر کس که بخواهند تهمت مي زنند، اهانت مي کنند و در کمال وقاحت دروغ وشايعه پخش مي کنند.

تماميت خواهاني که با استفاده ابزاري از مذهب ودر سايه غوغا سالاري واتهام زني سکان اداري اين سرزمين را در انحصار خود گرفته اند، از هر وسيله اي براي جلوگيري از بيداري وحس خودباوري فرزندان اين آب وخاک استفاده خواهند کرد، اما اينک دوران ديکتاتوري، انحصار طلبي و اعمال تبعيض ظالمانه به سر آمده است، با تمام وجودمان معتقديم که بر جهان مديريتي فراتر وبالاتر از حاکمان زميني وجود دارد، در مديريت آن ذات مقدس ونا محدود بر اين عالم فاني ومحدود هر پديده اي حد وحدودي دارد و به عبارت ديگر هرآنچه را که آغازي است پاياني نيز دارد، 32 سال خوردن وبردن وکشتن، پرونده تماميت خواهان را به اندازه کافي سنگين نموده است، يقين داريم اشک يتيمان و آه سحرخيزان به عرش الهي رسيده است ودير يا زود آتش خشم وانتقام الهي گريبانشان را خواهد گرفت، هرچند در دو سال اخير نتيجه برخي از کارهايشان را ديدند، ما نيزدر کنارجهانيان مشاهده کرديم که چگونه کساني که از آبروي دين وقران هم براي حفظ آبرويشان استفاده مي کردند به سادگي آبروي نداشته شان برباد رفت.

سايت زاهدان آنلاين؛ بزرگترين رسالت خود را ايجاد حس خود باوري در ميان فرزندان بلوچستان مي داند، با تمام وجودمان معتقديم که تنها چاره درد اين ملت اين است که خود براي احقاق حقوق خود به پا خيزند، تعاليم الهي و قوانين طبيعي مويد اين واقعيت اند که تا ملتي خود به اصلاح سرنوشت خويش اقدام نکند هيچ نيرويي او را از وادي فلاکت به سرزمين سعادت راهنمايي نخواهد کرد.

امروز در حالي وارد اين عرصه پر مشقت مي شويم که به سختي راه ومشکلات آن واقفيم و مي دانيم که آماج حملات وتهمت ها قرار خواهيم گرفت و به دهها جرم نکرده متهم و به صدها دشمن واقعي و فرضي منتسب خواهيم شد، اما از آنجايي که به پروردگارمان ايمان و اعتماد داشته و به درستي راهي که انتخاب نموده ايم باورداريم، نگران سختي راه وسنگ پراني بدخواهان نيستيم، تجربه ملتهاي ديگر پيش رويمان است، تلاش بي شايبه پيشينيان وخونهاي پاک شهداي مان درس هاي زيادي به ما آموخته است، تلخ کامي ها واشتباهات گذشته مان نيز به تجربيات خوبي برايمان تبديل شده اند، نيک مي دانيم که در مرحله سخت گذار ازانفعال و رسيدن به خودباوري هزينه هايي پرداخت خواهيم کرد وتلخ کامي هايي نيز خواهيم داشت، اما باور داريم که هيچ تولدي بدون درد وخون ريزي نيست و هيچ هدف مقدسي بدون تلاش و هزينه بدست نخواهد آمد، پس تولد بيداري وخودباوري مان را با دردها ورنج هايش جشن خواهيم گرفت وبراي رسيدن به آرمان بلند مان که همانا بدست گرفتن سرنوشت وعزت وافتخار است تلاش مي نماييم، بدون شک سرنوشت ملت وعزت وافتخار سرزمين مي ارزد که از جان ومال وآبرو برايش هزينه شود.

خدايا چنان کن سرانجام کار که تو خوشنود باشي وما رستگار

http://zahedanonline.com/

نوشته شده در كل مطالب. Leave a Comment »

نامه ای به یک خائن – نظر یکی از خوانندگان بلوچ


عبدل دوشوكي


آقای دوشوکی من به عنوان یک بلوچ برای تو و امثال تو که لباس خیانت بر علیه ملت مظلوم بلوچ را بر تن کرده اید متاسفم واز این هم متاسفم که شما هیچ سنخیتی با ملت بلوچ ندارید و از دور مانند کاسه ی داغ تر از آش اظهار نظر می کنید شما کمی فکر کرده اید که مردم مظلوم بلوچ البته همان ده نفری که از شما آشنایی دارند واسمتان را شنیده اند چه تفکری دارند این ها همه می دانند که شما حتی از خامنه ای هم بدتر هستید چون با وجود بلوچ بودن نسبت به مظالم بلوچ ها هیچ احساسی ندارید متاسفانه تا محبوبان بلوچستان یک عملیات انجام می دهند شما مانند شغال به آنها حمله می کنید. می توانم از شما بپرسم ملت بلوچ سی سال زیر چکمه های برادر بزرگتان خامنه ای پلید له شدند آنوقت شما کدام گوری بودین آیا کاری بغیر عیاشی داشتین ؟ حالا که ملت بلوچ آگاه شده و خود برای مسایل خود می خواهد تصمیم بگیرد غیرت شما به جوش آمده است وقتی که ملت بلوچ بصورت فله ای اعدام می شد شما کدام گوری بودید شما که عرعرتان اینترنت را پرکرده که در شهر من انفجار شده . وقتی که در شهر تو کنارک یک فرزند خامنه ای به یک دختر نه ساله بلوچ تجاوز کرد شما کدام گوری بودین آیا می توانی مصاحبه ویا اطلاعیه ای که زابلی ها را محکوم بکند داری ؟ اگر داری برای من بفرستم تا ما بدانیم که واقعا شما از بلوچهای شهر خودت دفاع کردی ! اگر در همان زمان تجاوز مخالفتی داری آنرا پخش کن و زمانی که درجه دار کشتگر به یک دختر 12 ساله به نام رویا سارانی حمله کرد و آرزوهایش را به قبرستان فرستاد شما و غیرت شما کدام گوری بود ؟ یا آن موقع غیرت نداشتید که کسی را محکوم بکنید ! اگر اطلاعیه ای مبنی بر محکوم کردن دولت در به شهادت رساندن رویا سارانی 12 ساله داری پخشش کن . وقتی که سپاه پاسدان سه دختر بلوچ را در ایرانشهر به سد بمپور برده و به آنها تجاوز کردند کدام گوری بودید ؟ آیا در آن زمان غیرت بلوچی شما گل نکرده بود واقعا من برای شما متاسفم این ایمیل را برایت فرستام تا بیدارت کنم کمی غیرت کنید شما اپوزوسیون تا کی می خواهید به ملت بلوچ خاین بمانید از این خیانت ها به جایی نمی رسید مثل یک بلوچ به میدان بیایید نه مثل روباه اگر دارید آن جربزه ای را که بلوچ ها دارند باز هم برای تو و هم کیشان تو بسیار متاسفم و اگر شما فکر می کنید که بزودی حکومت ایران از هم می پاشد و از الآن برنامه ریزی می کنید که جندالله را کنار بزنید تا جای پایی داشته باشید مطمئن باشید با این رویه هیچ جایی در بین مردم غیور بلوچ ندارید ملت بلوچ غیرتمند می خواهد . جندالله الآن در رگ وریشه مردم بلوچ جا دارد مخالفت های شما مانند همان کسی است که به طرف خورشید یا ماه تف می اندازد وحتما تف به صورت خودش بر می گردد
بلوچ غیرتمند

خبرگزاري دزك

نوشته شده در كل مطالب. Leave a Comment »
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: