هيهات مناالذلة ، نعره حسيني از زبان امير اعظم عبدالمالك

بسم الله الرحمن الرحيم
هيهات مناالذلة نعره اي بود كه فرزند و جگرگوشه پيامبر عظيم الشان اسلام در كربلاء سر داد و اين نعره مردانه و عزتمندانه تاريخي جديد در اسلام پديد آورد و درسي نوين به جامعه بشريت داد تا جائي كه حسين رضي الله عنه الگوي آزادي خواهان براي هميشه تاريخ گرديد و اشخاصي مانند مهاتما گاندي كه يك هندوي بت پرست بود 1300 سال بعد از نعره هيهات مناالذلة كربلا مي گويد قيام حسيني محرك من در قيام عليه متجاوزان و ستمگران انگليسي بود.
آري قيام حسيني فرا منطقه اي و فرا ديني بود و حسين رضي الله عنه با قيامش به همه بشريبت درس عزت و آزادي و زندگي در سايه عدالت و برابري داد ، حسين عليه يزيد قيام نكرد كه عليه ظلم و عدوان و بي عدالتي و حق تلفي قيام نمود ، حسين براي رسيدن جامعه به جامعه اي بر مبناي عدالت و برابري قيام نمود.

حسين برخاست و بايد برمي خواست تا آزادگان هميشه برخيزند ، او در برابر يك حكومت برخاست آن هم حكومتي كه خود را حكومت اسلامي مي خواند تا نشان دهد كه ادعاهاي حكمرانان پذيرفته نمي شود و عقيده و عمل است كه حقيقت را آشكار مي سازد، حسين رضي الله با قيامش پرده از چهره ظالمانه حكومت يزيدي برداشت تا مردم گول دروغهاي يزيديان را در طول تاريخ نخورند و بايد برخيزند و قدرت جباران و ستمگران را به چالش بكشند.

حسين رضي الله عنه ابرمردي بود كه از هر ذره وجودش ايمان و عشق به شهادت مي باريد و با شور و شوق و درد و خروش بپاخواست تا نگويند برخي در برابر ظلم و جبر اولوالامر بايد سكوت كرد بلكه او اين طابو را شكست و به جاي سربزيري در برابر حكمرانان ستمگر و جابر سربلندي را به امت اسلام اهداء نمود.

حسين رضي الله عنه با خروشي سرخ و آتشگون آواي حق را در جهان سرداد و رايت عزت و آزادي را در كربلا با خون خروشان و انقلابي اش برافراشت ، او در بهت سكوت و وحشت و ظلمت و جبر و ستم بپاخواست و با بانگ رسا فرياد زد كه نبايد از ترس آفرينان و رعب آفرينان و وحشت زايان ترسيد ، حسين آتشگونه قيام كرد و غرور سلطه و استبداد و جبر و بيداد را شكست.

حسين رضي الله عنه با قيام غيرتمندانه و شجاعانه و بي باكانه اش عليه جبر و ستم روحي تازه به اسلام دميد ، او با ريختن خونش خونهاي مليونها انسان را براي هميشه تاريخ به جوش در آورد ، غيرتهاي خفته را به حركت در آورد ، او با قيام متهورانه و شجاعانه اش به مردمي كه از حكومتها مي ترسيدند يا مي ترسند اعلام كرد :
موحد گر ريزي به پاي زرش گر نهي شمشير هندي بر سرش
اميد و هراسش نباشد زكس بر اين است اساس توحيد و بس
آري فرزند رسول ، جگر گوشه فاطمة الزهراء با قيام خونين و آتشينش پايه هاي مستكبران و ظالمان و جباران و دژخيمان را براي ابد به لرزه در آورد و در قصرهايشان شگاف ايجاد نمود و در قلوب مستضعفان و مظلومان اميد به زندگي عزتمندانه پديد آورد.

حسین رضي الله عنه روز دهم محرم با تقديم جان خود به پروردگار درس عشق و دلدادگی را در گوش زمان زمزمه کرد و تا امروز با گذشت قرن های متمادی از آن واقعه بزرگ، هنوز درس آزادگی او در دل و جان انسان های آزاده در چهارگوشه جهان تبلور عینی دارد، و هنوز هم مسلمانان و غیرمسلمانان او را الگوی بارز و برجسته و مصداقی ارزشمند از رشادت و از خودگذشتگی می دانند و بر صلابت بی چون و چرای فرزند رسول الله صلي الله عليه و سلم سر تعظیم و تکریم فرود می آورند ، حسين با قيام روح با عزت زيستن را در كالبد بشريت دميد و گويا با فدا كردن جانش حياتي نوين به بشريت ارزاني نمود.

 

و امروز قيام حسيني به ما مردم اهلسنت درس ايستادگي و مبارزه و مقاومت در برابر جهل و جور و ظلم و ستم و خفقان و وحشت حكومت ننگين ولايت سفيه مي دهد كه نبايد سكوت كنيم و بايد بپاخيزيم و از جانهاي خود بگذريم تا به زندگي عزتمندانه دست يابيم و بايد حسين گونه قيام كنيم و هيچ ترس و وحشتي به خود راه ندهيم بلكه با قيام و جهاد در قلب ستمگران و متجاوزان و جنايتكارن ترس بيافرينم تا دست از جنايت بردارند و اين صداي شيواي امير اعظم عبدالمالك بود كه با قيامش ياد قيام حسيني را زنده نمود و حقا كه نمونه اي عالي از يك انسان آزاده بود و داراي سجاياي حسيني بود.

امير عبدالمالك حسين گونه قيام كرد و حسين گونه زيست و حسين گونه فرياد زد و حسين گونه به چنگ ظالمان و ستمگران افتاد و حسين گونه به شهادت رسيد و قيام حسيني را در ايران تجديد نمود ، آري امير عبدالمالك در برابر طاغوتي ستمگرتر و ظالم تر و جابر و سفاك با نام خامنه اي عليه اللعنة قيام نمود و با قيامش حسين گونه پايه هاي نظام استبدادي حاكم بر ايران را لرزاند و ضعف و ناتواني و زبوني جباران و ستمگران را براي مردم عيان كرد و به قول خودش جثه نظام خيلي ضعيف تر از آن است كه مردم مي پندارند ولي رژيم با رنگ آميزي مي خواهند ضعفهاي خود را بپوشاند كه امير عبدالمالك با قيامش ضعف و زبوني طاغوت زمان خامنه اي دجال صفت را نمايان كرد.

امير عبدالمالك با صداي شيوا و زيبايش فرياد زد كه :مرگ با شرف بهت از هزاران سال زندگي پر ذلت است و گويا سخنان زيباي حسين رضي الله عنه از زبان امير عبدالمالك جاري مي شدند و مي گفت : هيهات مناالذلة ، دور باد از ما ذلت امير عبدالمالك تمام هستى خود در راه مقدس جهاد و مقاومت عليه ظلم و جبر قربان كرد و قيام وي ،باعث دميده شدن روح پايدارى و آزادگى در بين مردم بلوچستان و ايرانگشت و باعث بيداري هزاران جوان در سرزمين ستمديدگان شد و الحمدلله كه امروز نهضت عظيم امير عبدالمالك با رهبري برادر عزير و بزرگوار حاج محمد ظاهر بلوچ در حركت است و اين حركت تا رسيدن ملت مسلمان بلوچ و جامعه اهلسنت به عزت و آزادي در جريان خواهد بود.

و مبارزان جندالله آزاديخواهان و آزادگاني هستند كه در راه استقلال و رهايي از ستم و طاغوت‌ها مي‌جنگند و الگويشان قهرماني‌هاي شهداي كربلا و رهبر شهيد امير عبدالمالك است و حقيقتا انسان‌هاي آزاده، در لحظات حساس و دشوار انتخاب، مرگ سرخ و مبارزه خونين را بر مي‌گزينند و فداكارانه جان مي‌بازند تا به سعادت شهادت برسند و جامعة خود را آزاد كنند و اين درسي است كه قيام حسيني به ما ما مي دهد.

والسلام

عبدالرئوف ريگي

abdulrauf.rigi@gmail.com

4 محرم 1432

Advertisements
نوشته شده در كل مطالب. Leave a Comment »

زباني در دهان از بلوچستان راز مي گويد…..

زبانی در دهان از بلوچستان راز می گوید
زبانم از بلوچستان ، قصه های تلخ وشیرین،
خاطرات زشت وزیبا باز می گوید
من از خاک بلوچستانم

من از«پهره » من از «تفتان »،‌ من از «زاهدان»م

از«نصرت آباد »خونینم

 

از«چابهار »،«نيكشهر» ،«خاش » و«شستون» و«سرباز»م

 

نهالی ریشه در خونم

 

جوانی از بلوچستانم

 

جوانم ، از غرور وشور ، سر شارم

 

به دستی شاخه ی نخل

 

– نشان صلح –

 

ودست دیگرم بر ماشه ی گرم مسلسلهای سنگینم

 

– نشان کین –

 

نبرد آتشین ،‌دینم

 

ستیز ورزم آیینم

 

همیشه بسترم ، شن زار و سنگستان خاک میهنم بوده ست

 

به هنگام نیایش ، در دل محرابی از سنگر

 

نمازم را به شب ، آهسته می خوانم

 

نمازی سرخ !

 

نمازی رکعتش کوتاه ، وردش خون ،‌

 

اذانم بانک شلیکم

 

که از گلدسته سنگر

 

سکوت خسته وهم آور شب را به آتش می زند بر هم

 

 

 

بهوش ! ای گوشهای تشنه ی فریادهای خسته وخاموش

 

بهوش ! ای قلبهای پاک وانسان دوست

 

زبانی در دهان از بلوچستان راز می گوید

بلوچ

نوشته شده در كل مطالب. Leave a Comment »
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: