حاجي خدابخش

حاجي خدابخش آن شير پيرسوران آنكه دشمن جلو يش توان ايستادن نداشت
آنكه وقتي به كوهستانهاي بلوچستان قدم مي گذاشت پيكررژيم به لرزه درمي آمد
آنكه وقتي هزاران نيروي رژيم پيرسوران رابه خيال خودمحاصره كرده بودندطور ي محاصره رژيم راشكست كه رژيم باورش نميشدچنين
شكست مفتضحانه اي خور ده باشد،آري اوزندگي عزتمنداه رابه زندگي باذلت
 ترجيح داد وبه آرزويش شهادت رسيد.
دوستدار مجاهدان از چاه احمد

Advertisements
نوشته شده در كل مطالب. Leave a Comment »

مخبر

مخبر كه بردل كافراست

توميگوئي بظاهرمومن است

اگرچه كفرشان ازماست پنهان

خدا داناست اندركفرايشان

 بايمان گرچه ماراميفريبند

بعلم آنكه دردوزخ قريب اند
بگوينددرزبان قول شهادت
زتيغ ماست رأس شان سلامت

زعلم حق كه ايشان غافلانند

فسادخويش را اصلاح دانند

بله آنها همه مخبرانند

براستي جيره خواران رژيم اند

حرامخواروذليلند

حاجي ظاهر گمشادزهي آنكه واصل شد به درك

حاجي مجيدهم بداند گيرش مي آرم ازآن سوراخك.
دوستدار مجاهدان ازچاه احمد

نوشته شده در كل مطالب. Leave a Comment »
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: